• Polityka cookies

Polityka prywatności sklepu internetowego ekoszopka.pl

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Cel i zakres zbierania danych
§ 3 Cookies
§ 4 Prawo do kontroli danych oraz dostępu do ich treści
§ 5 Postanowienia końcowe

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu ekoszopka.pl jest EKOSZOPKA Magdalena Bojko, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod NIP 6721953928, ul. Chojnicka 52, 89-650 Czersk, zwana dalej Administratorem.
2. Dane osobowe usługobiorcy i klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2008 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Informacje handlowe są przesyłane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) po wyrażeniu przez Klienta odrębnej zgody.

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zbiera i przechowuje dane przede wszystkim w celu realizacji zakupów przez klienta, marketingu bezpośredniego dotyczącego sprzedawanych produktów oraz profilowania.

2. Administor dokłada wszelkich starań aby przetrwarzane dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, zbierane tylko i wyłącznie dla celów zgodnych z prawem, wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem.
3. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie wskazania określonych w formularzu danych osobowych przez klienta zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.
4. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta Admistrator udostępnia niezbędne dane zewnętrznej firmie (logistycznej, kurierskiej bądź operatorowi pocztowemu) w celu realizacji zamówienia.
5. Dane klientów są przechowywane i przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz wynikających z nich następstw dot. roszczeń, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych, osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochorny Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, email: kancelaria@uodo.gov.pl).

§ 3 COOKIES

1. Opisana polityka plików cookies lub podobnych technologii odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, w aktualnie przeglądanej domenie. 
2. Ciasteczka (ang. cookies) - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. 
3. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu: 

 • umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,
 • umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,
 • dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu,
 • ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego,
 • zapewnienia standardów bezpieczeństwa.


4. Administrator stosuje pliki cookies "stałe" oraz "sesyjne". Pliki cookies "stałe" pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. "Sesyjne" pliki cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
5. Pliki cookies wykorzystywane są również przez podmiot współpracujący – Google Inc. Administraotr może wykorzystywać usługi Google Analytics oraz YouTube, które legitymują się własną polityką prywatności:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html 
Polityka ochrony prywatności YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/
6. Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. 
Wyłączenie obsługi cookies może znacznie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z wielu stron internetowych. 

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

 • Chrome > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Firefox > http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Internet Explorer > http://support.microsoft.com/kb/196955
 • Opera > http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • Safari > http://support.apple.com/kb/PH5042

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

 • Android > http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Blackberry > http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
 • iOS (Safari) > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
 • Windows Phone > http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

§ 4 PRAWO DO KONTROLI DANYCH ORAZ DOSTĘPU DO ICH TREŚCI

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do ich dostępu oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, ograniczenia dostępu oraz ich całkowitego usunięcia.
2. Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie cofnąć zgodę na wykorzystywanie jej danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
3. W celu kontroli lub dotępu do danych wskazanych w ust. 1 bądź 2. należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty email: info@ekoszopka.pl

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator oraz dostawca oprogramowania udostępniają odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. Administrator infromuje, iż na stronie ekoszopka.pl znajdować się mogą linki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych, których Administrator nie jest właścicielem. W przypadku przenoszenia na internetową stronę zewnętrzną Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności danej strony internetowej.
4. Niniejsze zapisy wchodzą w życie z dniem 17 lipca 2021 r.
 • Sklep zamknięty

Kochani!
Z okazji urlopu ekoszopka jest zamknięta.
Wracamy 25 czerwca.
Zdrówka!